Choose your country

Protecția datelor personale

Secțiunea 1 - Informații privind colectarea datelor cu caracter personal

1. Următoarele informații conțin informații despre modul în care colectăm date cu caracter personal pe site-ul nostru web. Datele cu caracter personal sunt toate datele care se referă la dumneavoastră personal, de exemplu, numele, adresa, adresele de e-mail și comportamentul utilizatorului.

2. Operatorul, în conformitate cu articolul 4 alineatul 7 din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) al UE, este

MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 Kirchhundem

Phone +49 2723 41-1
Fax +49 2723 41-214
Email: e-post@MENNEKES.de

Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa datenschutz@mennekes.de (sau la adresa noastră poștală cu mențiunea "Responsabilul cu protecția datelor").

3. If we have recourse to contracted providers for individual functions of our offer or would like to use your data for advertising purposes, we will inform you in detail of the events concerned below. We also name the established criteria for the duration of storage.

Secțiunea 2 - Drepturile dumneavoastră

1. You have the following rights with regard to the personal data we keep on you:

 • Dreptul de a fi informat,
 • dreptul la rectificare și ștergere,
 • dreptul de a restricționa prelucrarea,
 • dreptul de opoziție,
 • dreptul la portabilitatea datelor.

2. În plus, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere a protecției datelor cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale de către noi. Autoritatea responsabilă este ofițerul regional pentru protecția datelor și libertatea de informare pentru Renania de Nord-Westfalia (www.ldi.nrw.de).

Secțiunea 3 - Colectarea datelor cu caracter personal atunci când vizitați site-ul nostru web

Dacă vizitați site-ul nostru web doar în scop informativ, adică dacă nu vă înregistrați la noi și nu ne împărtășiți informații în niciun alt mod, colectăm doar datele cu caracter personal pe care browserul dvs. le transferă către serverul nostru. Dacă doriți să consultați site-ul nostru web, colectăm următoarele date, care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă afișa site-ul nostru web și pentru a asigura stabilitatea și securitatea (baza legală este articolul 6 alin. 1 p. 1 f GDPR):

 • Adresa IP
 • Data și ora solicitării
 • Diferența de fus orar față de Greenwich Mean Time (GMT)
 • Starea de acces / codul de stare HTTP
 • Cantitatea de date transferată
 • Site web de la care provine cererea
 • Browser
 • Sistemul de operare și interfața
 • Limba și versiunea software-ului browserului

Secțiunea 4 - Prelucrarea datelor cu caracter personal în momentul depunerii candidaturii

1. Atunci când vă adresați unei societăți din cadrul grupului MENNEKES, îi furnizați societății datele dumneavoastră personale prin intermediul unei cereri specifice. Datele dvs. vor fi stocate și prelucrate în sistemele MENNEKES, precum și în sistemele partenerului nostru software Haufe-umantis AG. În acest caz, MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG acționează în calitate de operator în sensul articolului 4 (7) din GDPR, iar Haufe-umantis AG în calitate de persoană împuternicită de operator în sensul articolului 28 din GDPR.

2.  În cadrul procesului de depunere a cererii, colectăm date suplimentare în plus față de informațiile specificate în §3. Acestea includ:

 • datele de bază ale solicitantului (titlul, numele, prenumele, data nașterii, adresa)
 • date privind candidatura (CV, certificate, evaluări)
 • date de comunicare (număr de telefon, adresă de e-mail, adresă IP)

3. Datele vor fi stocate în baza de date a candidaților și vor fi păstrate strict confidențiale. Au acces la aceste date angajații Departamentului de Resurse Umane și personalul responsabil cu selecția de personal din cadrul departamentelor specializate ale Grupului MENNEKES. Datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite sau utilizate în alte scopuri decât cele arătate aici de către nicio persoană sau entitate neafiliată din afara Grupului MENNEKES. Datele pot fi utilizate în mod anonim în scopuri statistice (de exemplu, raportare). Nu sunt posibile concluzii cu privire la persoane individuale. Se garantează transmiterea și stocarea sigură a datelor.

Ștergerea corespunzătoare a datelor solicitantului are loc după expirarea procesului de depunere a cererii sau după expirarea perioadelor de păstrare prevăzute de lege, cu excepția cazului în care a fost acordat un consimțământ explicit pentru o stocare pe termen mai lung. În cazul în care un candidat este recrutat la MENNEKES în urma candidaturii, datele cu caracter personal sau cel mult un extras din acestea vor fi adăugate la dosarul de personal.

4. Consimțământul pentru prelucrarea datelor în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a GDPR se aplică numai persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani. Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru persoanele care nu au împlinit încă vârsta de 16 ani este, în conformitate cu art. 6 alin. 8 alin. 1 GDPR, este permisă numai dacă un părinte sau un tutore își asumă responsabilitatea pentru un astfel de consimțământ sau acceptă consimțământul. Prin urmare, se presupune că prelucrarea datelor cu caracter personal este justificată pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 16 ani cu acordul tutorelui legal. Această condiție se bazează pe faptul că este în interesul solicitantului și al tutorelui legal ca un proces de depunere a cererii să poată avea loc. Temeiul juridic în acest caz este art. 6 alin. 1 lit. f. GDPR.

Secțiunea 5 - Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul relațiilor de afaceri

1. În cazul în care ne-ați furnizat datele dvs. pentru a îndeplini un (pre)contract sau din motive de marketing, o cerere de informații, o reclamație / procesare a defecțiunilor, vor fi stocate și alte date cu caracter personal. În funcție de aplicație, acestea pot include următoarele categorii de date:

 • date cu caracter personal (de exemplu, numele, salutul, titlul)
 • date de comunicare (de exemplu, telefon, e-mail, adrese)
 • Date contractuale (de exemplu, detalii contractuale, servicii, număr de client, condiții de plată, date bancare)
 • Istoricul clientului (de exemplu, e-mailuri, documente, jurnale de apeluri / convorbiri, chestionare date de facturare și de plată a contractelor)
 • Întrebări formulate despre companie și produsele noastre
 • Date despre dispozitive (de exemplu, numere de serie, locații)
 • Date de planificare și control (de exemplu, stadiul de procesare, sarcini care urmează să fie efectuate)
 • informații (de la terți, de exemplu, birouri de credit sau din anuare publice)

2. Este posibil ca clienții MENNEKES să dorească să facă livrări directe. În acest caz, MENNEKES primește datele cu caracter personal, precum și datele de comunicare ale clienților clienților noștri care nu se află în relații contractuale directe cu MENNEKES. Aceste date sunt utilizate exclusiv pentru a îndeplini obligația contractuală față de clienții MENNEKES și pentru a expedia bunurile la adresa de livrare corespunzătoare. Aceste date ale terților nu vor fi utilizate în alte scopuri decât executarea contractului. Datele vor fi protejate în aceeași măsură cu măsuri tehnice și organizatorice adecvate ca orice alte date ale partenerilor comerciali direcți ai MENNEKES.

3. Categoriile de date cu caracter personal furnizate sunt prelucrate și stocate în scopul executării contractului. Acestea sunt păstrate în conformitate cu obligațiile legale aplicabile.

4. Prelucrarea tipurilor de date enumerate are loc exclusiv pe baza legitimității legale a temeiurilor juridice enumerate la secțiunea 10.

Secțiunea 6 - Luarea de contact pe site-ul nostru

1. Dacă ne contactați prin e-mail sau prin intermediul unui formular de contact, datele pe care le-ați împărtășit cu noi (adresa dvs. de e-mail, numele și numărul de telefon, dacă este cazul, eventualele capturi de ecran) sunt stocate de noi pentru a vă putea răspunde la întrebări. În cazul în care cererea dvs. o necesită și, prin urmare, răspunsul este în interesul dvs. sau dacă ne-ați dat consimțământul expres, transmitem cererea dvs. împreună cu informațiile dvs. către filialele noastre MENNEKES, inclusiv către cele din alte țări (în conformitate cu articolul 49 alineatul 1 din RGPD). Datele prelucrate de MENNEKES în acest context sunt fie șterse după ce stocarea nu mai este necesară, fie prelucrarea este restricționată dacă există cerințe legale de păstrare. Dacă este cazul, solicitările individuale pot fi transmise, de asemenea, companiilor partenere MENNEKES pentru a primi un răspuns.

2. Precizăm că este posibil ca e-mailurile să fie citite și modificate fără autorizație și fără ca acest lucru să fie observat pe un canal de transfer necriptat, în cazul în care nu a fost utilizată tehnologia de criptare. În plus, MENNEKES utilizează filtre de spam pentru a contracara publicitatea nedorită, care în cazuri excepționale pot respinge din greșeală și e-mailuri normale. Emailurile care conțin viruși/malware sunt, de asemenea, blocate înainte de livrare.

Secțiunea 7 - Chatbot computerizat / număr de telefon de serviciu

MENNEKES gestionează un număr de telefon de serviciu asistat de calculator și un chat pentru a pregăti sau a răspunde la solicitări tehnice, care înregistrează datele necesare pentru serviciul tehnic sau răspunde la cele mai frecvente întrebări fără intervenția angajaților. Aceasta include, de asemenea, transcrierea automată a conversațiilor. Scopul este de a optimiza cererile de informații ale clienților. Interesul legitim rezultă, printre altele, din procesarea mai rapidă a solicitărilor clienților; temeiul juridic este art. 6 alin. 1 lit. f GDPR. Destinatarii datelor furnizate sunt angajații responsabili de servicii din cadrul Grupului MENNEKES și furnizorul de servicii utilizat pentru furnizarea și implementarea chatbot-ului / numărului de telefon de serviciu. Prelucrarea datelor are loc exclusiv în Germania. Datele sunt șterse automat după 90 de zile, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru rezolvarea cazurilor de service. Nu există un proces decizional automatizat.

Secțiunea 8 - Transferul de date către alte țări

De regulă, nu există niciun transfer de date cu caracter personal către țări din afara Uniunii Europene (așa-numitele țări terțe), cu excepția cazului în care acest lucru este impus de lege (de exemplu, obligațiile de raportare fiscală) sau dacă v-ați dat acordul în acest sens la MENNEKES sau natura solicitării. Datele cu caracter personal pot fi transferate în cadrul Grupului MENNEKES la nivel mondial, în măsura în care acest lucru este necesar pentru desfășurarea activităților. Transferul de date cu caracter personal se aplică în special sucursalelor străine în Germania. În măsura în care are loc un transfer către, de exemplu, Elveția sau Dacă are loc un transfer către SUA, această transmitere este legitimată de art. 44 și urm. GDPR și reglementările corespunzătoare. În contextul unei echilibrări a intereselor în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f GDPR, MENNEKES poate transmite datele privind experiența de plată a debitorilor către agențiile de credit, dacă sunt îndeplinite cerințele corespunzătoare (de exemplu, în conformitate cu § 31 alin. 2 BDSG). În cazul în care datele sunt transmise în afara Uniunii Europene, de exemplu, în Elveția, Regatul Unit sau SUA, acest transfer este legitimat cu art. 44 și urm. GDPR și reglementările corespunzătoare.

Secțiunea 9 - Buletinul informativ

1. Aveți posibilitatea de a vă înregistra pentru newsletter-ul nostru. Pentru a face acest lucru, este absolut necesar să ne comunicați adresa dvs. de e-mail. Informațiile opționale, cum ar fi faptul de a vă face cunoscut numele complet sau o eventuală fuziune a seturilor de date, servesc doar la optimizarea serviciului. Vă puteți dezabona de la buletinul informativ în orice moment prin intermediul linkului de dezabonare furnizat în e-mail. Pentru a vă abona la buletinul informativ, se utilizează procedura de dublu opt-in pentru a verifica adresa dvs. de e-mail și, în același timp, pentru a verifica dacă sunteți de acord să primiți buletinul informativ. MENNEKES își rezervă dreptul de a fuziona înregistrările de date, cu condiția ca acestea să poată fi atribuite fără echivoc unui contact MENNEKES activ. 

2. În cazul în care utilizatorul și-a dat în prealabil consimțământul expres, poate fi implementată urmărirea personală a buletinului informativ. La livrarea buletinului informativ, MENNEKES poate înregistra anumite date ale destinatarului, de exemplu, ora solicitării de livrare, adresa IP sau informații despre programul de e-mail utilizat (client). În acest fel, pot fi produse analize statistice, precum și efectuarea de evaluări ale succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. De asemenea, cu ajutorul urmăririi personale, pot fi trimise buletine informative adaptate la cerințele destinatarului. Numele fișierului de imagine este individualizat pentru fiecare destinatar de e-mail prin atașarea unui ID unic. MENNEKES notează astfel ce adresă de e-mail aparține cărui ID și, prin urmare, poate verifica ce destinatar al buletinului informativ tocmai a deschis e-mailul prin apelarea imaginii. Aceste date nu sunt transmise unor terți.Persoanele vizate au dreptul de a anula în orice moment urmărirea personală, precum și urmărirea non-personală a buletinului informativ. În cazul în care vă dezabonați de la urmărirea personală, buletinul informativ general continuă să fie trimis. Dacă vă dezabonați complet de la buletinul informativ, sunteți automat dezabonat de la toate tipurile de buletin informativ. Opțiunile de anulare sunt detaliate suplimentar la sfârșitul fiecărui buletin informativ.

Secțiunea 10 - Temeiul juridic pentru prelucrare

Cu excepția cazului în care se prevede altfel anterior, prelucrăm datele cu caracter personal care ne-au fost furnizate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR, atât timp cât am primit consimțământul necesar pentru scopul prelucrării. În cazul în care datele cu caracter personal servesc la îndeplinirea unui contract sau a unui precontract, prelucrăm datele în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. b din GDPR. În cazul în care suntem obligați prin lege să prelucrăm datele cu caracter personal (de exemplu, obligații fiscale), prelucrăm datele în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. c din RGPD. Cu toate acestea, prelucrarea poate rezulta, de asemenea, din interesele legitime ale MENNEKES, caz în care temeiul legal este articolul 6 alin. 1 f din RGPD. Interesele legitime includ menținerea viabilității noastre ca întreprindere, precum și bunăstarea întregului nostru personal și a acționarilor noștri.

Secțiunea 11 - Cookie-uri

1. Pe lângă datele menționate mai sus, atunci când utilizați site-ul nostru web, pe computerul dvs. sunt stocate cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni, care sunt atribuite / stocate pe hard disk-ul dvs. de către browserul dvs. și prin intermediul cărora cookie-ul stabilește locul (în acest caz, noi) în care anumite informații circulă către noi. Cookie-urile nu pot rula programe sau transfera viruși pe computerul dumneavoastră. Ele servesc pentru a face ca oferta de internet să fie mai ușor de utilizat și mai eficientă în ansamblu.

În mod implicit, pe computerul dumneavoastră sunt stocate doar cookie-urile necesare pentru a asigura buna funcționare a site-ului web. Aceasta include, de exemplu, cookie-urile după un proces de autentificare reușit. Dacă vă dați consimțământul, sunt stocate și alte cookie-uri pentru a înțelege mai bine modul în care utilizați site-ul web. Cookie-urile necesare sunt salvate atunci când vizitați site-ul nostru web pentru prima dată. Alte cookie-uri, de exemplu, în legătură cu videoclipurile YouTube, sunt salvate atunci când redați videoclipurile. Puteți găsi mai multe detalii la §15. Explicăm cookie-urile pe care le folosim în declarația noastră privind cookie-urile. Acolo puteți modifica sau revoca în orice moment setările cookie-urilor.

2. Site-ul web utilizează următoarele tipuri de cookie-uri, a căror sferă și funcție sunt explicate în cele ce urmează:

 • Cookie-uri tranzitorii
 • Cookie-uri persistente

Cookie-urile tranzitorii sunt șterse automat atunci când închideți browserul. Acestea includ cookie-urile de sesiune, în special. Acestea stochează un ID de sesiune, cu care diferitele cereri ale browserului dvs. atribuie sesiunea comună. În acest fel, computerul dvs. poate fi recunoscut din nou dacă reveniți pe site-ul nostru. Cookie-urile de sesiune sunt șterse dacă vă deconectați sau închideți browserul. Cookie-urile persistente sunt șterse automat după o perioadă prestabilită, care poate diferi în funcție de cookie.

Secțiunea 12 - Google Analytics

MENNEKES utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web de la Google Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Google utilizează cookie-uri. Informațiile generate de cookie despre utilizarea de către dvs. a acestui site web sunt de obicei transmise unui server Google din SUA și stocate acolo.

Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului web, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a furniza operatorului site-ului web alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. Din datele prelucrate pot fi create profiluri de utilizator pseudonime.

Utilizăm Google Analytics numai cu anonimizarea IP activată. Acest lucru înseamnă că adresa IP a utilizatorului este scurtată de Google în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă la un server Google din SUA și scurtată acolo. Adresa IP transmisă de browserul dvs. ca parte a Google Analytics nu va fi îmbinată cu alte informații Google.

Utilizatorii pot modifica sau revoca stocarea de cookie-uri prin efectuarea unei setări corespunzătoare în declarația privind cookie-urile.

Puteți afla informații suplimentare despre datele utilizate de Google în scopuri publicitare, setările și opțiunile de renunțare pe site-urile web ale Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ ("Date utilizate de Google atunci când utilizați site-urile web sau aplicațiile partenerilor noștri"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Utilizarea datelor în scopuri publicitare"), http://www.google.de/settings/ads ("Gestionați informațiile pe care Google le utilizează pentru a vă afișa publicitatea") și http://www.google.com/ads/preferences/ ("Decideți ce publicitate vă arată Google").

Secțiunea 13 - Google Maps

Site-ul web al MENNEKES utilizează API-ul Google Maps pentru a prezenta informații geografice în mod vizual. Google Maps este operat de von Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Sunt colectate, prelucrate și utilizate date privind utilizarea funcției de hărți de către vizitatorii site-ului web. Prin utilizarea acestui site web, utilizatorul declară că este de acord cu prelucrarea și utilizarea datelor colectate automat, precum și a datelor introduse de utilizator (inclusiv adresa IP) de către Google, unul dintre reprezentanții săi sau furnizorii terți. Informații suplimentare privind prelucrarea datelor de către Google pot fi obținute din informațiile privind protecția datelor de la Google, care pot fi descărcate de pe www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Secțiunea 14 - Google AdWords

Site-ul web al MENNEKES utilizează funcția de urmărire a conversiilor ca parte a programului de publicitate "Google Adwords". Un cookie este setat - după aprobare - de îndată ce utilizatorul face clic pe o reclamă activată de Google. Dacă utilizatorul vizitează anumite pagini de pe site-ul web al clientului AdWords și cookie-ul este încă în funcțiune, Google și MENNEKES pot recunoaște că utilizatorul a făcut clic pe anunț și a fost redirecționat către această pagină. Fiecare client Adwords primește un alt cookie. Așadar, cookie-urile nu pot fi urmărite prin intermediul site-urilor web ale altor utilizatori AdWords. Informațiile preluate cu ajutorul cookie-ului de conversie servesc la realizarea statisticilor de conversie pentru utilizatorii AdWords, care au decis să utilizeze urmărirea conversiilor. MENNEKES află numărul total de utilizatori care au făcut clic pe anunțul lor și au fost redirecționați către o pagină cu un tag de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, MENNEKES nu primește nicio informație cu ajutorul căreia utilizatorii să poată fi identificați personal. În cazul în care utilizatorul nu dorește să participe la urmărire, acesta poate renunța. 

Informații suplimentare privind reglementările privind protecția datelor de către Google pot fi descărcate de la următoarea adresă: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Secțiunea 15 - YouTube - Utilizarea YouTube în modul de confidențialitate îmbunătățită

Utilizăm furnizorul YouTube pentru a crea link-uri către videoclipuri. YouTube este o companie a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Cu toate acestea, la fel ca majoritatea site-urilor web, YouTube utilizează și el cookie-uri pentru a colecta informații despre vizitatorii site-ului lor web. Pentru a utiliza YouTube pe site-ul nostru, trebuie să vă dați acordul cu privire la declarația noastră privind cookie-urile. Conform informațiilor lor, YouTube utilizează aceste module cookie pentru a colecta statistici video, pentru a preveni frauda și pentru a îmbunătăți ușurința de utilizare, printre altele. Independent de reproducerea unui videoclip, acest lucru duce la stabilirea unei comunicări cu rețeaua Google "DoubleClick", ceea ce ar putea declanșa alte evenimente de prelucrare a datelor. MENNEKES nu are nicio influență asupra acestui lucru. Puteți găsi mai multe informații privind protecția datelor cu YouTube în declarația lor privind protecția datelor la: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Secțiunea 16 - Fonts.com

Acest site utilizează "fonts.com", un serviciu de fonturi al Monotype GmbH ("fonts.com"), Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg ("fonts.com"). De fiecare dată când acest site web este apelat, sunt descărcate fișiere de pe un server "fonts.com" pentru a afișa textul într-un anumit font. Adresa IP a acestora poate fi transferată către un server "fonts.com" și stocată ca parte a jurnalului obișnuit al serverului. "Fonts.com" este responsabil pentru prelucrarea ulterioară a acestor informații. Vă rugăm să obțineți condițiile relevante și opțiunile de configurare la politica de confidențialitate (http://www.monotype.com/legal/privacy-policy) de către "fonts.com".

Secțiunea 17 - Utilizarea plugin-urilor AddThis (Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing)

Pe site-ul nostru sunt utilizate așa-numitele plugin-uri sociale ("plugin-uri") ale serviciului de marcare AddThis, care este operat de AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, SUA ("AddThis"). O prezentare generală a plugin-urilor AddThis și a aspectului acestora poate fi găsită aici: https://www.addthis.com/get/sharing. Dacă apelați o pagină de pe site-ul nostru care conține un astfel de plugin, browserul dvs. face o conexiune directă cu serverul AddThis. Conținutul pluginului este transferat direct în browserul dvs. de către AddThis și este legat în pagină. Prin această legătură, AddThis primește informația că browserul dvs. a apelat pagina relevantă a site-ului nostru web și stochează un cookie pe dispozitivul dvs. final pentru a identifica browserul dvs. Aceste informații (inclusiv adresa IP) sunt transferate de către browserul dvs. direct către un server AddThis din SUA și stocate acolo. AddThis utilizează datele pentru a produce profiluri de utilizator anonimizate, care servesc drept bază pentru o abordare publicitară personalizată și în funcție de interese a vizitatorilor site-urilor web cu plugin-uri AddThis. Vă rugăm să obțineți scopul și domeniul de aplicare al colectării datelor, precum și prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către AddThis la: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Dacă doriți să renunțați pe viitor la colectarea de date de către AddThis, puteți seta un cookie de excludere, care poate fi descărcat de la următorul link: http://www.addthis.com/privacy/opt-out. De asemenea, puteți împiedica complet încărcarea plugin-ului AddThis cu suplimente pentru browserul dvs., de exemplu, cu blocajul de scripturi "NoScript" (https://noscript.net/).

Secțiunea 18 - Social Media (Facebook, XING, LinkedIn, YouTube, Twitter)

MENNEKES se prezintă pe platformele de socializare pentru a intra în contact cu (potențialii) clienți, angajați, potențiali clienți sau parteneri. Procedând astfel, MENNEKES nu are nicio influență asupra colectării de date pe aceste platforme, chiar dacă MENNEKES utilizează datele furnizate în mod anonim prin intermediul programelor proprii ale platformei pentru analize statistice. Cu toate acestea, vom aplica drepturile menționate în secțiunea 2, în măsura în care este posibil, acestor platforme.

Secțiunea 19 - Rețele sociale - Facebook Insights

Pe lângă propria prezență pe internet, MENNEKES asigură, de asemenea, prezența online pe rețelele de socializare (așa-numitele pagini de fani). Acestea pot fi, de exemplu, pagini de fani pe Facebook. Acestea sunt utilizate, printre altele, pentru a contacta părțile interesate și utilizatorii și pentru a-i informa cu privire la inovații. Datele furnizate acolo pot fi prelucrate și în afara Uniunii Europene, deoarece stocarea datelor este realizată exclusiv de către operatorul platformei respective. Majoritatea rețelelor sociale oferă, de asemenea, instrumente analitice suplimentare cu ajutorul cărora sunt puse la dispoziția operatorului paginii de fani informații agregate despre utilizatorii paginii de fani, cum este cazul "Facebook Insights". Aceste statistici sunt generate și furnizate exclusiv de Facebook, fără nicio influență din partea MENNEKES. Informații suplimentare privind datele colectate pot fi găsite la de-de.facebook.com/help/pages/insights.  Următoarele date sunt puse la dispoziția MENNEKES de către Facebook Insights: informații "Like", statistici privind vizualizarea paginilor, activități, vizualizări video, interacțiuni și reach ale postărilor, comentarii, conținut partajat, răspunsuri, proporția de gen, distribuția regională a utilizatorilor, limba, clicuri pe butoanele individuale.

Datele cu caracter personal furnizate acolo pentru MENNEKES sunt utilizate exclusiv în scopuri de comunicare și, dacă se menționează în mod explicit, pot fi utilizate și pentru campanii sau concursuri. De asemenea, informațiile anonimizate pot fi utilizate pentru a măsura gradul de acoperire. Temeiul juridic este stabilit de art. 6 alin. 1 lit. f GDPR. Interesul legitim este comunicarea modernă între părțile interesate, potențiali solicitanți, parteneri, clienți și MENNEKES. 

La 5 iunie 2018, Curtea Europeană de Justiție (CEJ) a confirmat faptul că furnizorii de pagini de fani Facebook sunt răspunzători împreună cu operatorul platformei pentru datele cu caracter personal furnizate de utilizator. Informații suplimentare privind responsabilitatea comună pentru Facebook Fan Page Insights pot fi găsite la www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Responsabilitatea principală revine Facebook, care exercită, de asemenea, toate drepturile persoanelor vizate pe platformă în conformitate cu RGPD (a se vedea § 2) (articolele 12 și 13 din RGPD, articolele 15-22 din RGPD și articolele 32-34 din RGPD). Drepturile persoanelor vizate pot fi invocate împotriva MENNEKES sau a Facebook Ireland Limited ("Facebook Ireland"). În cazul în care vă exercitați drepturile persoanelor vizate împotriva MENNEKES în legătură cu Facebook Insights, suntem obligați să transmitem toate informațiile referitoare la reclamație către Facebook Ireland. Datele de contact ale Facebook Ireland Limited sunt: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda. Declarația de confidențialitate: www.facebook.com/about/privacy/. 

Secțiunea 20 - Etichete albe

MENNEKES pune la dispoziția diferitelor companii platforma de căutare a soluțiilor MENNEKES, ceea ce permite companiilor să utilizeze logo-ul și revendicarea lor, așa-numitele "white labels". Pentru a evita iritarea, se precizează în mod expres că toate informațiile de contact introduse și statisticile de utilizare sunt utilizate exclusiv de MENNEKES, iar informațiile de contact sunt utilizate de partenerii MENNEKES selectați de utilizator. Compania care utilizează platforma de etichete albe nu primește niciun fel de date cu caracter personal de la utilizatori.

Secțiunea 21 - Legături externe

Acest site web conține și linkuri externe, în cazul cărora MENNEKES nu are nicio influență asupra conținutului acestora. Din acest motiv, MENNEKES nu își asumă nicio responsabilitate pentru acest conținut. În plus, furnizorul respectiv este responsabil pentru informațiile furnizate. La momentul creării linkurilor nu a fost recunoscută nicio vialoare legală. La notificarea unei astfel de încălcări, MENNEKES va elimina imediat acest link.

 

La data de: 11/2020